Mortality salience enhances racial in-group bias in empathic neural responses to others' suffering [2015]

Author/Owner

Xiaoyang Li, Yi Liu, Siyang Luo, Bing Wu, Xinhuai Wu & Shihui Han

Date

Jun 1, 2015

View/download resources

Keywords

mortality salience bias in emphatic neural response Racial